Zarząd

Prezes Spółdzielni:
Henryk Golinski


Pełnomocnicy:
mgr Iwona Lewandowska
Piotr Kwiatkowski

Skład Rady Nadzorczej:

Anna Prądzyńska - Przewodnicząca
Henryk Golinski - Z-ca przewodniczącej
Celina Kokosińska - Sekretarz
Piotr Kwiatkowski - Członek
Maria Głomska - Czlonek
Krystyna Kałduńska - Czlonek 
Janina Szumlach Leszczyńska - Członek