Członkowie

PSS „Społem” w Chojnicach skupia 194 członków.
Każdy członek Spółdzielni musi zadeklarować jeden udział członkowski , który zgodnie ze statutem wynosi 250 zł.
Jeden członek może posiadać nie więcej jak 10 udziałów.