Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
Początek Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Chojnicach sięga 1921r, kiedy to powstały: Konsum Urzędników Państwowych i Komunalna Spółdzielnia Spożywców z o.o. Po połączeniu się, wykupiły budynek przy ul. Człuchowskiej 28, obecnie 31 Stycznia 30 , w którym do dzisiaj mieści się biurowiec Spółdzielni.
Pierwszym prezesem Spółdzielni był Józef Ryngwelski - sekretarz starostwa powiatowego, sekretarzem Józef Grygiel - rejestrator sądowy a skarbnikiem - Michał Znajdek - pracownik Sądu. W czasie II wojny światowej całe mienie Spółdzielni "Konsum" zostało skonfiskowane.
Pierwsze założycielskie zebranie po wojnie odbyło się 15 lipca 1945r, a rozpoczęcie działalności handlowej nastąpiło 12 września. W okresie tym Spółdzielnia liczyła 24 członków, zatrudniała 4 pracowników i posiadała jeden sklep.
W chwili obecnej Spółdzielnia prowadzi działalność handlową, produkcyjną i gastronomiczną, a Prezesem jest Henryk Golinski.